T.C. İZMİR 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 15 Kasım 2023

Dosya No: 2022/934 Ceza Dava Dosyası

Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan, Levent ve İlknur oğlu, 03/08/2003 Konak İZMİR Doğumlu TC Kimlik No: 20489257658 AMMAR ŞAVAK hakkında Mahkememizin 20/06/2023 tarihli 2022/934 Esas 2023/613 Karar sayılı ilamı ile;

TCK 191/1 maddesi gereğince 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA, karar verilmiş olup,

Gerekçeli kararın sanığın bildirdiği tüm adreslere tebliğ edilemediği, mevcut adresi de tespit edilemediğinden 7201 Sayılı yasanın 28.ve 29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edileceği, 7 gün içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesine istinaf yoluna başvurabileceği, ilan ücreti ile mahkeme masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01930493