T.C. İZMİR 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 15 Kasım 2023

09/11/2023

Dosya No: 2022/501-Ceza Dava Dosyası

İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala Zarar Verme, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık (Teşebbüs) suçlarından, Halil ve Yeşim oğlu, 30/06/1995 KONAK doğumlu, BURSA, YILDIRIM, Hocataşkın mah/köy nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No:23752534630 SERGEN PİLEVNELİ hakkında Mahkememizin 13/07/2023 tarihli 2022/501 Esas 2023/684 Karar sayılı ilamı ile;

Nitelikli hırsızlık suçundan eylemine uyan TCK 142/2-h.2 maddesi gereğince 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,

Mala zarar verme suçundan eylemine uyan TCK 151/1 maddesi gereğince 4 AY HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,

İş yeri dokunulmazlığını bozma suçundan eylemine uyan TCK 116/2 maddesi gereğince 12 AY HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA, karar verilmiş olup,

Gerekçeli kararın sanığın bildirdiği tüm adreslere tebliğ edilemediği, mevcut adresi de tespit edilemediğinden 7201 Sayılı yasanın 28.ve 29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edileceği, 7 gün içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesine istinaf yoluna başvurabileceği, ilan ücreti ile mahkeme masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01930667