T.C. İZMİR 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 12.06.2024 - 00:00

ESAS NO: 2022/192 Esas

DAVALILAR: 1- EMİNE BOZOĞLAN Tahsin Yazıcı Mah. 9127 Sk. No:5 İç Kapı No:7 Karabağlar / İZMİR

2- ADNAN GÖZE Esenlik Mah 9031 Sok Bahar Apt No:5/9 D:9 Yeşilyurt -/İzmir Konak/ İZMİR

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 05/11/2024 günü saat: 10:45'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02046513