T.C. İZMİR 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 18 Kasım 2023

T.C. İZMİR 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2021/1089 Esas

DAVACI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

VEKİLİ : Av. NİLGÜN ALTINTAŞ ÖZKAN

MURİS : BEDRİYE KURETA- 35041756326 T.C.nolu.

D.GÜNÜ ve SAATİ : 08/03/2024 - 10:30

Davacı vekili tarafından mahkememizde açılan Mirasçılık Belgesi İstemi davasında; Mehmet ve Fatma’dan olma, 28/01/1928 doğumlu, 35041756326 TC kimlik numaralı muris Bedriye KURETA'nın anne ve babasının üst soyları Mehmet, Ruriye ile Emine Mustafa ve Ayşe'nin kayıtlarına ulaşılamaması nedeniyle ve murisin kendisinden sonra vefat eden kardeşleri olduğu görülmekle bu kardeşlerinin paylarının Maliye Hazine'ne geçeceği dikkate alınarak TMK.'nun 594. Maddesi gereğince birer ay ara ile iki defa ilan yapılmasına karar verilmiştir.

Son ilan tarihinden başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatı bulunan kişilerin mahkememize başvurması, kimsenin başvurmaması halinde miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere murisin mirasının Maliye Hazinesi'ne geçeceği ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01910513