T.C. İZMİR 9. İŞ MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 19 Kasım 2023

ESAS NO: 2020/18 Esas 

DAVACI: YILDIZ ONAY

VEKİLİ: Av. Kudret Ateş Sönmez

DAVALI: ÜRİMPA KİMYA TARIM SANAYİ PAZARLAMA VE TİC. A.Ş.

FERİ MÜDAHİL: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

VEKİLİ: Av. Fatma Şükran Aldemir

Davacı tarafından davalı aleyhine açılan Tespit davasının yapılan yargılamasında;

İzmir 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2021/206 Esas-2021/592 Karar sayılı dosyasının 25/09/2023 tarihinde kesinleştiği, Ürimpa Kimya Tarım Sanayi Pazarlama Ve Tic. A.Ş.'nin ihyasına ve tasfiye memuru olarak Halil Alparslan Menteşe'nin atanmasına karar verildiğini, tasfiye memurunun mernis adresi bulunmaması nedeniyle ilan yoluyla tebliğ edilmesine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davalı işyerinde 01/12/1985-09/09/1990 tarihleri arasında çalıştığını, eksik bildirilen ve primi ödenmeyen 972 günün hizmet tespitine, yersiz ödeme yapıldığı gerekçesiyle çıkarılan borcun iptaline, 24/11/2019 tarihi itibariyle yaşlılık aylığının tekrar ödenmeye başlanmasını talep ve davaetmiştir.

İlanın yapılmasından sonra 2 hafta içinde davaya cevap vermeniz veya İzmir 9. İş Mahkemesi Gültekinler Plaza Ek Hizmet Binası Bayraklı İzmir adresinde 16/01/2024 Günü saat 09:18'de hazır bulunmanız, cevap vermediğiniz veya davayı takip etmediğiniz takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunup, karar verileceği hususu bilirkişi raporu geçerli olmak üzere: HALİL ALPARSLAN MENTEŞE'ye tebliğ olunur. 10/11/2023

#ilangovtr Basın No: ILN01934453