T.C. İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Yayınlanma: 19.07.2023 - 00:00

Uyuşturucu Madde (Kullanmak Amacıyla) Suçları Soruşturma Bürosu

Sayı: 2023/83200 CBS Sorusturma Dosyası                       

Kulanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan dolayı şüpheli ERDOHAN Oğlu MUZAFFER'den olma, 01/04/1973 doğumlu METİN KARAGÜL, hakkında savcılığımızca yapılan soruşturma neticesinde Türk Ceza Kanunun 191/2 maddesi  gereğince;

1- 5237 sayılı TCK'nun değişik 191/2 maddesi uyarınca şüpheli hakkında BEŞ YIL SÜRE İLE KAMU DAVASININ AÇILMASININ ERTELENMESİNE, 

2- 5237 sayılı TCK'nun değişik 191/3 maddesi uyarınca şüpheli hakkında BİR YIL SÜRE İLE  TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANMASINA, bu sürenin gerekli görülmesi halinde üçer aylık sürelerle en fazla bir yıl süre ile uzatılabileceğinin İHTARINA, 

3- 5237 sayılı TCK'nun değişik 191/4 maddesi uyarınca şüphelinin beş yıllık erteleme süresi içerisinde; 

a) Yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi, 

b) Tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması, 

c) Uyuşturucu madde kullanması, halinde ilgili şüpheli hakkında kamu davası açılacağının, 

Şüphelinin anılan yükümlülüklere aykırı davranmaması ve yasakları ihlal etmemesi halinde beş yıl sonunda hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verileceğinin İHTARINA, 

Dava Açılmasının Ertelenme kararı şüphelinin tüm adreslere tebliğ edilemediği , mevcut adresi de tespit edilemediğinden 7201 Sayılı Yasanın 28.ve29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı  ve tebliğden itibaren 15 gün içerisinde İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine itiraz hakkında başvurabileceği, ilan ücreti ile soruşturma masraflarının şüpheliden alınacağı ilanen tebliğ olunur.  03/07/2023

#ilangovtr Basın No: ILN01861443