T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Yayınlanma: 25 Eylül 2023

Sayı: 2023/269 Esas 03/08/2023 İLAN METNİ

Mahkememiz 2023/269 Esas sayılı dosyasından Davacı FATMA EL SATTUF tarafından Davalı, AHMED MUSETTIF arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası açılmış olup, tebligat yapılamayan davalı Ahmed Musettıf'a ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01896350