T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 18.07.2023 - 00:00

ESAS NO: 2023/366 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Osmaniye ili,Sumbas ilçesi, Ali Beyli köyü

MEVKİİ: Sumbas ilçesi, Ali Beyli köyü 122 ada 1 Parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI: YUSUF KENAN KASTAL

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: 2942 sy. Kamulaştırma Kanunu

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/366 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 09/06/2023

#ilangovtr Basın No: ILN01860684