T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 18.07.2023 - 00:00

ESAS NO: 2023/374

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Osmaniye ili, Kadirli ilçesi, Yusuf İzzettin köyü

MEVKİİ: Kadirli ilçesi, Yusuf İzzettin köyü 149 ada 4 Parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI: ADNAN HAZIR, CELAL HAZIR, DURDANE BÜYÜKBAYRAM, GÜLDANE ALDEMİR, MEMET HAZIR, OSMAN HAZIR, SÜLEYMAN HAZIR, VELİ HAZIR

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: 2942 sy. Kamulaştırma Kanunu Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/374 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 09/06/2023

#ilangovtr Basın No: ILN01860802