T.C. KAHRAMANMARAŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 20 Kasım 2023

Sayı: 2023/207 Esas 

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kahramanmaraş ili, Onikişubat ilçesi Hasancıklı Mahallesi

MEVKİİ: Yolarası

ADA: 155 ada

PARSEL: 132 ve 134 Parsel

VASFI: Tarla (Yol)

YÜZÖLÇÜMÜ: 211,42 m² + 1044,80 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Abdullah İnce, Akif Ceyhan, Ali İnce, Ayşe Karatutlu, Cevher Ceyhan, Emine Ceyhan, Fatgül Ceyhan, Fatma Tatlı, Hatice Umcu, Hatice Yılmaz, Hürü Ceyhan, Hüseyin İnce, Hüsne İnce, Mikail İnce, Nurhan İnce, İbrahim oğlu Osman Ceyhan, Osmanoğlu Osman Ceyhan,Mehmetoğlu Osman İnce, Kenanoğlu Osman İnce, Sultan Demirdöğen, Sultan Ordu, Süleyman İnce

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Karayolları Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/399 Esas sayısında dava açılmıştır.

4650 Sayılı Yasa ile Değişik 2942 Sayılı Kanun gereğince açılan davanın yargılamasının KAHRAMANMARAŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 2023/207 Esas ESAS SAYILI DOSYASI ÜZERİNDEN YAPILACAĞI, DURUŞMASININ 22/12/2023 GÜNÜ SAAT 11:23'E BIRAKILDIĞI, İLGİLİLERİN K.MARAŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE BAŞVURABİLECEKLERİ,

Kamulaştırma kanunun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıf Bank K.Maraş Şubesi'ne hak sahibi adına yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmenizin gerektiği kamulaştırma2942 Sayılı Kanunun 4650 Sayılı Kanunla Değişik 10. maddesi gereğince İLANEN DUYURULUR.

#ilangovtr Basın No: ILN01934389