T.C. KANDIRA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 30 Ekim 2023

ESAS NO: 2023/87

DAVALI RABİYE ŞENOL - 32263972510 Mehmet ve Mevüdiye kızı Kandıra 12/04/1961 doğumlu

Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi No:237 İç Kapı No:8 İzmit Kocaeli İzmit / KOCAELİ

Davacı tarafından aleyhinize açılan kamulaştırma davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize bilirkişi raporunun tebliği için davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi heyeti raporu ile; Dava konusu Kocaeli ili Kandıra ilçesi Çakırcaali Mahallesi 147 ada 559 parsel sayılı taşınmazın davalılara ödenecek toplam kamulaştırma bedelinin 36.070,013 TL olduğu belirtildiği, bilirkişi raporuna HMK 281.md. göre ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01919841