T.C. KARACABEY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 23 Ekim 2023

Örnek No:55*

2023/22 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/22 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Bursa İl, Karacabey İlçe, ESKİKARAAĞAÇ Mahalle/Köy, Köycivarı Mevkii, 1129 Parsel,Taşınmaz Güney Marmara ılıman iklim kuşağında olup üzerinde polikültür tarım yapılmasına müsait durumdadır. Taşınmaz üzerine yağan yıllık yağış miktarı ve kar erimeleri parsel üzerinde tarımsal faaliyetin yapılmasını, yeraltı su kaynaklarını besleyecek seviyede yeterli olduğu görülmüştür. Taşınmazın topoğrafyası, kahverengi topraklar gurubu içerisinde olup toprak yapısı geçirgen bir yapıda killi tınlı, orta bünyeli ve derin profilli olup Humus ve besin maddeleri yönünden zengindir. Taşınmazın % 1-2 eğime sahip olduğu, erozyon problemleri ve toprak işlemeyi engelleyici bir durum söz konusu olmadığı görülmüştür. Keşif tarihi itibari ile üzeri Arpa ekili durumdadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede genellikle Buğday-Mısır-Sebze gibi ürünlerin tarımı yapılmakta olup taban su seviyesini yüzeye yakın oluşu ile bölgede açılan yer altı kuyularından motopomp vasıtasıyla sulama imkânına sahip olması ve taşınmaz yanında sulama kanaletinin bulunması nedeninden dolayı taşınmaz Sulu Tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir.

Adresi: Bursa İli Karacabey İlçesi Eskikaraağaç MahallesiKaracabey / BURSA

Yüzölçümü: 3.500 m2

Arsa Payı: 

İmar Durumu: Karacabey Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan imar durumu bilgilerine göre 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında parsel Kırsal Yerleşme Alanı ve Uluabat Gölü Sulak Alan Koruma Alanı sınırları içinde kalmaktadır. Parselin kadastro yoluna cephesi yoktur. Taşınmaz Eski karaağaç mahallesine kuş uçuşu yaklaşık 650 m, Balıkesir- Bursa- devlet karayoluna yaklaşık 1,8 km uzaklıkta kalmaktadır. 1119,1120,1129 parseller zeminde bir bütün olarak kullanılmaktadır.

Kıymeti: 1.925.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir (6200 Sayılı Kanunun Ek 9.Maddesi Gereğince arazi toplulaştırma kapsamındadır. (DSİ) )

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 05/12/2023 - 10:29

Bitiş Tarih ve Saati: 12/12/2023 - 10:29

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 05/01/2024 - 10:29

Bitiş Tarih ve Saati: 12/01/2024 - 10:29

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Bursa İl, Karacabey İlçe, ESKİKARAAĞAÇ Mahalle/Köy, KÖYCİVARI Mevkii, 1120 Parsel,Taşınmaz Güney Marmara ılıman iklim kuşağında olup üzerinde polikültür tarım yapılmasına müsait durumdadır. Taşınmaz üzerine yağan yıllık yağış miktarı ve kar erimeleri parsel üzerinde tarımsal faaliyetin yapılmasını, yeraltı su kaynaklarını besleyecek seviyede yeterli olduğu görülmüştür. Taşınmazın topoğrafyası, kahverengi topraklar gurubu içerisinde olup toprak yapısı geçirgen bir yapıda killi tınlı, orta bünyeli ve derin profilli olup Humus ve besin maddeleri yönünden zengindir. Taşınmazın % 1-2 eğime sahip olduğu, erozyon problemleri ve toprak işlemeyi engelleyici bir durum söz konusu olmadığı görülmüştür. Keşif tarihi itibari ile üzeri Arpa ekili durumdadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede genellikle Buğday-Mısır-Sebze gibi ürünlerin tarımı yapılmakta olup taban su seviyesini yüzeye yakın oluşu ile bölgede açılan yer altı kuyularından motopomp vasıtasıyla sulama imkânına sahip olması ve taşınmaz yanında sulama kanaletinin bulunması nedeninden dolayı taşınmaz Sulu Tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir.

Adresi: Bursa İli Karacabey İlçesi Eskikaraağaç Mah.Karacabey / BURSA

Yüzölçümü: 2.150 m2

Arsa Payı: 

İmar Durumu: Karacabey Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan imar durumu bilgilerine göre 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında parsel Kırsal Yerleşme Alanı ve Uluabat Gölü Sulak Alan Koruma Alanı sınırları içinde kalmaktadır. Parselin kadastro yoluna cephesi yoktur. Taşınmaz Eski karaağaç mahallesine kuş uçuşu yaklaşık 650 m, Balıkesir- Bursa- devlet karayoluna yaklaşık 1,8 km uzaklıkta kalmaktadır. 1119,11120,1129 parseller zeminde bir bütün olarak kullanılmaktadır.

Kıymeti: 1.182.500,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir (6200 Sayılı Kanunun Ek 9.Maddesi Gereğince arazi toplulaştırma kapsamındadır. (DSİ) )

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 05/12/2023 - 10:44

Bitiş Tarih ve Saati: 12/12/2023 - 10:44

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 05/01/2024 - 10:44

Bitiş Tarih ve Saati: 12/01/2024 - 10:44

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Bursa İl, Karacabey İlçe, ESKİKARAAĞAÇ Mahalle/Köy, KÖYCİVARI Mevkii, 1119 Parsel, Taşınmaz Güney Marmara ılıman iklim kuşağında olup üzerinde polikültür tarım yapılmasına müsait durumdadır. Taşınmaz üzerine yağan yıllık yağış miktarı ve kar erimeleri parsel üzerinde tarımsal faaliyetin yapılmasını, yeraltı su kaynaklarını besleyecek seviyede yeterli olduğu görülmüştür. Taşınmazın topoğrafyası, kahverengi topraklar gurubu içerisinde olup toprak yapısı geçirgen bir yapıda killi tınlı, orta bünyeli ve derin profilli olup Humus ve besin maddeleri yönünden zengindir. Taşınmazın % 1-2 eğime sahip olduğu, erozyon problemleri ve toprak işlemeyi engelleyici bir durum söz konusu olmadığı görülmüştür. Keşif tarihi itibari ile üzeri Arpa ekili durumdadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede genellikle Buğday-Mısır-Sebze gibi ürünlerin tarımı yapılmakta olup taban su seviyesini yüzeye yakın oluşu ile bölgede açılan yer altı kuyularından motopomp vasıtasıyla sulama imkânına sahip olması ve taşınmaz yanında sulama kanaletinin bulunması nedeninden dolayı taşınmaz Sulu Tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir.

Adresi: Bursa İli Karacabey İlçesi Eskikaraağaç Mah. Karacabey / BURSA

Yüzölçümü: 7.100 m2

Arsa Payı: 

İmar Durumu: Karacabey Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan imar durumu bilgilerine göre 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında parsel Kırsal Yerleşme Alanı ve Uluabat Gölü Sulak Alan Koruma Alanı sınırları içinde kalmaktadır. Parselin kadastro yoluna cephesi yoktur. Taşınmaz Eski karaağaç mahallesine kuş uçuşu yaklaşık 650 m, Balıkesir- Bursa- devlet karayoluna yaklaşık 1,8 km uzaklıkta kalmaktadır. 1119,11120,1129 parseller zeminde bir bütün olarak kullanılmaktadır.

Kıymeti: 3.905.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir (6200 Sayılı Kanunun Ek 9.Maddesi Gereğince arazi toplulaştırma kapsamındadır. (DSİ) )

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 05/12/2023 - 10:59

Bitiş Tarih ve Saati: 12/12/2023 - 10:59

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 05/01/2024 - 10:59

Bitiş Tarih ve Saati: 12/01/2024 - 10:59

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Bursa İl, Karacabey İlçe, ESKİKARAAĞAÇ Mahalle/Köy, Köycivarı Mevkii, 1126 Parsel, Taşınmaz Güney Marmara ılıman iklim kuşağında olup üzerinde polikültür tarım yapılmasına müsait durumdadır. Taşınmaz üzerine yağan yıllık yağış miktarı ve kar erimeleri parsel üzerinde tarımsal faaliyetin yapılmasını, yeraltı su kaynaklarını besleyecek seviyede yeterli olduğu görülmüştür. Taşınmazın topoğrafyası, kahverengi topraklar gurubu içerisinde olup toprak yapısı geçirgen bir yapıda killi tınlı, orta bünyeli ve derin profilli olup Humus ve besin maddeleri yönünden zengindir. Taşınmazın % 1-2 eğime sahip olduğu, erozyon problemleri ve toprak işlemeyi engelleyici bir durum söz konusu olmadığı görülmüştür. Keşif tarihi itibari ile üzeri Arpa ekili durumdadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede genellikle Buğday-Mısır-Sebze gibi ürünlerin tarımı yapılmakta olup taban su seviyesini yüzeye yakın oluşu ile bölgede açılan yer altı kuyularından motopomp vasıtasıyla sulama imkânına sahip olması ve taşınmaz yanında sulama kanaletinin bulunması nedeninden dolayı taşınmaz Sulu Tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir.

Adresi: Bursa İli Karacabey İlçesi Eskiraraağaç Mah.Karacabey / BURSA

Yüzölçümü: 560 m2

Arsa Payı: 

İmar Durumu: Karacabey Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan imar durumu bilgilerine göre 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında parsel Kırsal Yerleşme Alanı ve Uluabat Gölü Sulak Alan Koruma Alanı sınırları içinde kalmaktadır. Parselin kadastro yoluna cephesi vardır. Taşınmaz Eski karaağaç mahallesine kuş uçuşu yaklaşık 650 m, Balıkesir- Bursa- devlet karayoluna yaklaşık 1,8 km uzaklıkta kalmaktadır.

Kıymeti: 560.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir (6200 Sayılı Kanunun Ek 9.Maddesi Gereğince arazi toplulaştırma kapsamındadır. (DSİ) )

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 05/12/2023 - 11:14

Bitiş Tarih ve Saati: 12/12/2023 - 11:14

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 05/01/2024 - 11:14

Bitiş Tarih ve Saati: 12/01/2024 - 11:14

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No: ILN01914297