T.C. KARS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 24.06.2023 - 00:00

ESAS NO: 2020/600

Davacısı, Latifşah Sangar ile Davalılar Aydınalan Köyü Tüzel Kişiliği ve Maliye Hazinesi arasında mahkememizde görülmekte olan Tescil davası kapsamında Kars İli, Merkez İlçesi, Aydınalan köyü hudutlarında yer alan; batısında ve doğusunda Hapanlı Yol, güneyinde 145 ada 3 parsel sayılı taşınmaz, kuzeyinde 144 ada 1 parsel sayılı taşınmaz bulunan, 1560.66 m² lik alanı kapsayan (tescil harici bırakılan) taşınmazın; TMK'nın 713. Maddesi gereğince davacı adına tescili talep edildiğinden bu taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ve tescile itiraz edenlerin; ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2020/600 Esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri gerektiği süre içerisinde müracat edilmediği takdirde; yapılacak yargılama sonucunda taşınmazın davacı adına tescil edilebileceği hususu ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01851353