Yayınlanma: 16.05.2024 - 00:00

T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2024/133 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Duruçay Köyü

ADA NO: 179

PARSEL NO: 7

YÜZÖLÇÜMÜ: 357,93 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: NAİL EKREM KERİMOĞLU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEDAŞ Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/133 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02031894