T.C. KEMALPAŞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 17 Kasım 2023

Davacı, DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ idare tarafından aşağıdaki listede sıralı kamulaştırmaya tabii tutulan taşınmazlardan boru isabet eden kısımlarda irtifak haklarının boruların isabet ettiği kısımlarda ise mülkiyet hakkının tapuda idare adına tescili ile mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacı ile 4560 sayılı kanun ile değişiklik 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. Maddesi gereğince mahkememizde açılmış bedel tespit ve tescil davalarında kamulaştırmasına karar verildiği,

2- Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Kemalpaşa Şubesine yatırılacağı,

3- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihi itibariyle 2 hafta içinde mahkemeye yazı olarak bildirilmesi gerektiği,

4- Açılacak davalarda husumetin DSİ Genel Müdürlüğü yöneltilmesi gerektiği,

5- Maliklere çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan otuz(30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı iptal davası açabileceği,

6- Otuz(30) gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırma yapan idare adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi uyarınca ilanen duyurulur.

Kamulaştırılan Taşınmazın İli: İzmir İlçesi: Kemalpaşa 

Dosya No:

Köyü

Parsel

Maliki

İrtifak Kam. Alanı m2

2022/492 esas

Cumalı Mah.

113 ada 11 parsel

Ganime Varış

İbrahim Metin Özdemir

Mehmet Ali Özdemir

Mustafa Yaşar Oğuz

Şüheda Özgür

Ümmehan Dönmez

Emine Pehlivan

482,85 - m2' lik kısmında 49 yıllık daimi irtifak,

724,19 m2' lik 2 yıllık geçici irtifak hakkının

2023/963 esas

Yukarıkızılca mah

209 ada 660 parsel

Cevriye YÜCEL

318,54-m' lik kısmı

#ilangovtr Basın No: ILN01933199