Yayınlanma: 07.12.2023 - 00:00

T.C. KEMER SULH HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2022/488 Esas

"Davacı Nevin Sek vekili tarafından miras bırakan Osman Kıymık'dan (TC:12947671502) kalan Türkiye Ziraat Bankası Kemer Şubesindeki 48863147-5001 nolu hesapta bulunan 1.0002,50 TL ve 48863147-5002 nolu hesapta bulunan 8.663,05 EURO paralar üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi davası açılmış olup, tüm araştırmalara rağmen davalılardan OSMAN ve HAVVA kızı 08/02/1977 doğumlu NERMEN MEDİNE KIYMIK ve OSMAN ve HAVVA kızı 26/10/1972 doğumlu NESRİN KRÜGER'ın adresleri tüm araştırmalara rağmen tespit edilememiştir. Dava dilekçesi ve duruşma günü davalılara tebliğ edilemediğinden tebligatların ilanen yapılmasına karar verilmiştir. Duruşmanın 07/03/2024 günü saat 10:00'a bırakılmasına karar verildiğinden, ilanın yayımlanma tarihinden itibaren 3 hafta içerisinde cevap dilekçenizi ve varsa delillerinizi sunmanız, duruşmaya katılmadığınız takdirde duruşmanın gıyabınızda sonuçlandırılacağı, dava dilekçesinin tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen duyurulur."

#ilangovtr Basın No: ILN01945654