Yayınlanma: 08.02.2024 - 00:00

T.C. KESKİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

Sayı: 2023/63 Esas

Aşağıda parsel numaraları yazılı taşınmaz ile ilgili mahkememizde taşınmaz malikleri ile kamulaştırma işlemini yapan EPDK arasında bedel üzerinden anlaşma sağlanamadığından davacı kurumca kamulaştırılan

Dava konusu Kırıkkale İli Keskin İlçesi Haydardede 171 ada 24 parsel sayılı taşınmazın EPDK adına Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmış bulunmaktadır.

Dava sonunda tespit edilecek kamulaştırma bedeli davalı adına T.C Ziraat Bankası Keskin Şubesi'ne yatırılacaktır.

Dava konusu taşınmazla ilgili, yukarıda esas numarası yazılı mahkememiz dava dosyasına itirazı olanların mahkememize müracaat ederek itiraz ve iddialarını bildirmeleri gerekmektedir. 2942 Sayılı Kanunun 10/4 maddesi gereğince ilgililere ilânen duyurulur.

#ilangovtr Basın No: ILN01979016