T.C. KESKİN SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 24 Ekim 2023

ESAS NO: 2021/49

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasında; Davacı İSTANBUL VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ vekili Av. İLKER KEREM UYANIK tarafından mahkememize açılan Kırıkkale İli Keskin İlçesi Eroğlu Köyü Köy içi Mevkii 101 Ada 155 Parsel Tarla, Kırıkkale İli Keskin İlçesi Eroğlu Köyü Köy içi Mevkii 101 Ada 221 Parsel Tarla, Kırıkkale İli Keskin İlçesi Eroğlu Köyü Köy içi Mevkii 123 Ada 10 Parsel Tarla, Kırıkkale İli Keskin İlçesi Eroğlu Köyü Köy içi Mevkii 124 Ada 1 Parsel sayılı taşınmazlar hakkındaki ortaklığın giderilmesi davasında, Kemal ve Mennet'ten olma, 20/08/1969 doğumlu, davalı HAÇER ŞAŞMAZ'ın bilinen tüm adreslerine tebligat çıkartıldığı ancak tebliğ işlemi yapılamadığından, dosyanın duruşması 02/01/2024 günü saat 10:10'da olup, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonunda 7201 Sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince tebligatın yapılmış sayılacağı ve bu süreden itibaren iki hafta içerisinde davaya cevap verebileceği, HMK'nın 128. Maddesi uyarınca süresi içerisinde cevap dilekçesi verilmediği takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın No: ILN01914776