Yayınlanma: 14.05.2024 - 00:00

T.C. KİRAZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2023/592 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: İZMİR İLİ, KİRAZ İLÇESİ, İĞDELİ MAHALLESİ

MEVKİİ: ÇAVUŞUN DÜZÜ

PAFTA NO:

ADA NO: 121

PARSEL NO: 28

VASFI: TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ: 2788,87 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: ALİ İHSAN ÇIRAK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEDAŞ

KAMULAŞTIRMA BEDELİ: 1.322,90 TL

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN YATIRILACAĞI BANKA: T.C.Ziraat Bankası Kiraz Şube Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: GDZ Elektirik Dağıtım AŞ'nın faaliyetleri kapsamında bulunan İzmir ili sınırları içerisindeki 23+108,37 km uzunluğundaki Sarıkaya Kök-Cevizli Kök Enerji Nakil Hattı ve Branşman hatları güzergahına isabet taşınmazların kamulaştırılmasına, Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulundan alınan 09/03/2022 tarih, 10-627 nolu Kamulaştırma Kararı gereği yukarıda nitelikleri belirtilen dava konusu taşınmazın 87,01 m2 irtifak kısmı için davacı kurum tarafından 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 11. Ve 12.Maddeleri gereğince kamulaştırma kararı alınmış olup; taşınmazın 87,01 m2 irtifak alanının davacı kurum tarafından dava konusu taşınmazın kamulaştırılan kısmına 1.322,90 TL kıymet takdir edilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/592Esas sayılı dosyasıyla dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 11.ve 12. Maddeleri uyarınca ilan olunur. 23/11/2023

#ilangovtr Basın No: ILN02029581