T.C. KIRIKKALE 2. AİLE MAHKEMESİ

Yayınlanma: 24 Ekim 2023

Sayı: 2023/414 Esas

DAVALI -ZARIF JUMA ALI Davacı BIRGUL JUMA ALI tarafından aleyhinize açılan boşanma(Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli) ) davası nedeniyle;Mahkememizce davacı tarafça belirtilen adresinize dava dilekçesi ekli davetiye çıkartılmış olup, belirtilen adreste ikamet etmediğiniz gerekçesiyle tebliğat yapılamamıştır.

Adres araştırmasından da bir netice alınmadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Aleyhinize açılan davada özetle; davacıya karşı hakaret ve küfür ederek şiddet uygulamalarınızın olduğu, bir eş olarak evlilik birliğinin kendinize yüklediği sorumlulukları yerine getirmekten imtina ettiğiniz ve davacıyı sık sık terk ettiğiniz, davacıyı müşterek çocukla ile yalnız bırakarak ağır yaşam koşulları arasında yalnız ve çaresiz bıraktığınız, tarafınızın suç işlemekten çekinmeyen bir yapıya sahip olduğunuz ve kriminal bir hayat tarzı yaşadığınız, davacı ile evlilik birliğini sürdürme olanağınız kalmadığından tarafınıza boşanma davası açıldığı ve müşterek çocukların velayetlerinin davacı anneye verilmesi iddia edilmektedir.İlanın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde cevaplarınızı bildirmemeniz halinde HMK 128. maddesi uyarınca dava dilekçesinde ileri sürülen hususları inkar etmiş sayılacağınız ve HMK 318. maddesi uyarınca tüm delillerinizi cevap dilekçesine eklemek ve başka yerden getirilecek belge ve dosyalar var ise bunların bildirilmesi gerekmektedir. İşbu ilan dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Adres: KIRIKKALE 2. AİLE MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Orhan PETEK Zabıt Katibi

#ilangovtr Basın No: ILN01914771