T.C. KIRŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 14 Kasım 2023

ESAS NO: 2023/1435 Esas

DAVALI: ZAHİDE AFŞAR - T.C.: 26156163864

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptını bildirir davetiye çıkarılmış ancak tebligat yapılamamıştır. 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28.maddesi uyarınca yapılan adres araştırmasında da sonuç alınamamış olup, aynı kanunun 28. ve 29. maddeleri uyarınca dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 2023/1435 esas sayılı Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasında kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde 6100 Sayılı HMK'nın ilgili maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01929750