T.C. KOCAELİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 16 Kasım 2023

Sayı: 2020/232 Esas

Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Kozluk mah/köy, Cilt No:15 , Hane No:822'de nüfusa kayıtlı, Hasan Basri ve Nebahat oğlu/kızı, 09/07/1964 dogumlu, müteveffa Tufan Noyin'in alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR AY içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi takdirde TMK'nun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK.nun 621. Maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01931420