T.C. KOCAELİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 13 Kasım 2023

ESAS NO: 2023/326 Esas

Kocaeli 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden 

Davacı Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalı aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescil davasında; 

Aşağıda yazılı kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın öncelikle 2942.Sayılı Yasanın (Değişik 4650) 8.maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş, ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.Maddesi gereğince mahkememizde aşağıda dosya numarası yazılı kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmıştır.

Dosya No: 2023/326 esas İl: Kocaeli, İlçesi: Kartepe, Mh.: Uzuntarla Mahallesi

Parsel No: 16 Ada No: 382 

Maliklerin isim ve soyad: Hayrettin TOKER 

1- Tebligat ve ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemini İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.

2- Husumet Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. Genel Müdürlüğü'neyöneltilecektir.

3- Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendiremedikleri taktirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.

4- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına Vakıflar Bankası İzmit Merkez E – 5 Şubesine yatırılacaktır.

5- Konuya veya taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilân tarihinden itibaren mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri, keyfiyet 2942.Sayılı Yasanın (Değişik 4650) 10.Maddesi uyarınca İLÂN OLUNUR. 12/10/2023

#ilangovtr Basın No: ILN01930358