T.C. KONYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 22.05.2024 - 00:00

ESAS SAYISI: 2018/112 Esas 2021/323 Karar

Davacı NXP B.V. ve davalı Serkan Dursun arasında görülen Tazminat (Fikir ve Sanat Eserleri Sahipliğinden Kaynaklanan) davasının 29/06/2021 tarih ve 2018/112 Esas 2021/323 sayılı kararı gereğince;

Davanın KISMEN KABUL KISMEN REDDİ ile;

1- Davalının davacı adına tescilli 1888881 ve 2014/11250 sayılı "MIFARE" ibareli markalardan doğan haklara tecavüz ettiğinin tespitine, TECAVÜZÜN REF'İNE VE MEN'İNE,

Davacının maddi tazminat talebinin KISMEN KABULÜ ile; 75,00 TL maddi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin REDDİNE,

Davacının manevi tazminat talebinin KISMEN KABULÜ ile; 75,00 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin REDDİNE,

Karar verilmiştir, ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02033127