T.C. KORKUTELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 22.05.2024 - 00:00

Sayı: 2022/383 Esas 28/03/2024 

Davacı, BEKİR YALÇIN ileDavalı , ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan), Tapu İptali Ve Tescil (Alım Hakkından Kaynaklanan) davası nedeniyle; Dava konusu Antalya ili Korkuteli ilçesi Sülekler mahallesi 339 ada76, 77, 78 parsel, 338 ada 1 parsel sayılı taşınmazları Bekir Yalçın ve Hüseyin Kiraz'ın 25 yılı aşkın süredir kullanıldığına/zilyet edinildiği iddia edilerek TMK 713. madde gereğince tescili talep edildiğinden taşınmazın tescil koşullarının oluşmadığını bilen ya da taşınmazda hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açabilecekleri veya Korkuteli 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/383 Esas sayılı dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içerisinde itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmezse ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, davacı adına dava konusu taşınmazın tesciline karar verilebileceği hususu TMK'nun 713/4-5 maddeleri gereğince ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02035419