Yayınlanma: 10.05.2024 - 00:00

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/238 Esas

Davalı AYKUT AYDOĞAN'a (TC: 26548989416) ilanen tebliğ.

Davacı Kenan Demirhan vekili tarafından Mirasçılık Belgesinin İptali talebiyle açılan davada;

Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkili Kenan Demirhan'ın miras bırakan Şenay Akdoğan'ın ilk eşinden olma tek çocuğu olup murisin altsoyu ve tek yasal mirasçısı olduğunu, miras bırakan Şenay Akdoğan'ın 31/10/2017 tarihinde ikinci eşi İhsan Akdoğan tarafından kasten ateşli silahla öldürüldüğünü, Türk Medeni Kanunu'nun Mirastan Yoksunluk madde başlıklı 578/1-1. maddesi ile; "Aşağıdaki kimseler, mirasçı olamayacakları gibi; ölüme bağlı tasarrufla herhangi bir hak da edinemezler: 1. Miras bırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak öldüren veya öldürmeye teşebbüs edenler," hükmü miras bırakan Şenay Akdoğan'ı 31/10/2017 tarihinde ateşli silahla kasten öldüren İhsan Akdoğan'ın mirastan yoksun bırakılmasına karar verildiğini, davalı Yağmur Cengiz, Aykut Akdoğan ve Havva Nur Akdoğan'ın yalnızca mirastan yoksun bırakılan İhsan Akdoğan'ın altsoyu olup miras bırakan Şenay Akdoğan'ın altsoyu olmadığını, dolayısıyla davalıların yasal mirasçı sıfatını haiz olmadıklarını açıklamış, müvekkili Kenan Demirhan'ın annesi miras bırakan Şenay Akdoğan'ın davalılar Yağmur Cengiz, Aykut Akdoğan ve Havva Nur Akdoğan'ın biyolojik annesi olmaması nedeniyle Görele Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2023/39 Esas, 2023/55 Karar, 19/01/2023 tarih/sayılı mirasçılık belgesinin iptali ile yeniden mirasçılık belgesi düzenlenmesini talep etmiştir.

Davalı AYKUT AYDOĞAN'a (TC: 26548989416) tebligat yapılamadığı, tebliğe yarar açık adresi de tespit edilemediğinden dava dilekçesinin İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmiştir.

İlanın gazetede yayınlandığı tarihten 2 hafta sonra dava dilekçesinin davalı AYKUT AYDOĞAN'a tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihindden itibaren yasal süre olan 2 hafta içinde dava dilekçesine cevap verilebileceği ilan olunur. 26/01/2024

#ilangovtr Basın No: ILN02029008