Yayınlanma: 16.05.2024 - 00:00

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2023/158 Esas-Ceza Dava Dosyası 29/04/2024

KARAR NO: 2023/426 Karar

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dava dosyasında Bina veya Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçlarından sanıklar Kakamyrat Bekmyradov ve Merdan Tuylıyevhakkında mahkumiyet kararının, sanık, Jennet ve Kakyş oğlu, 11/02/1989 doğumlu, Türkmenistan vatandaşı, (Yabancı Kimlik No:99743867384) KAKAMYRAT BEKMYRADOV ve sanık, Sakhy ve Maral oğlu, 03/04/1991 doğumlu, Türkmenistan vatandaşı, MERDAN TUYLIYEV'e tebliği mümkün olmadığı, ilgili kolluktan geçerli adreslerinin tespitinin yapılamadığı bu nedenle,7201sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi uyarıncahüküm özetininilgilerinin bilgilerine en emin şekilde ulaşabileceği bir gazetede İLANENTEBLİĞİNE karar verilmiştir,

KARAR ÖZETİ:

Katılanı GÜLİSTAN İLBASMIŞ olan Bina veya Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçlarından sanıklar KAKAMYRAT BEKMYRADOV ve MERDAN TUYLIYEV'e Mahkememizin 07/06/2023 tarih ve 2023/158 Esas, 2023/426 Karar sayılıkararı ile;

1- Sanık Kakamyrat Bekmyradov'un Bina veya Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan sonuç olarak, 5 yılhapis cezası ile cezalandırılmasına ve TCK.nın 53/1-a,b,d,emaddesinde sayılan haklardan ve "c" fıkrasındaki haklardan TCK.nın 53/2. maddesive TCK.nın 53/1-c fıkrasındaki hakları kullanmaktan yasaklanmasına,

2- Sanık Kakamyrat Bekmyradov'unKonut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan sonuç olarak, 12 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve TCK.nın 53/1-a,b,d,emaddesinde sayılan haklardan ve "c" fıkrasındaki haklardan TCK.nın 53/2. maddesive TCK.nın 53/1-c fıkrasındaki hakları kullanmaktan yasaklanmasına,

3- Sanık Merdan Tuylıyev'in Bina veya Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan sonuç olarak, 5 yılhapis cezası ile cezalandırılmasına ve TCK.nın 53/1-a,b,d,emaddesinde sayılan haklardan ve "c" fıkrasındaki haklardan TCK.nın 53/2. maddesive TCK.nın 53/1-c fıkrasındaki hakları kullanmaktan yasaklanmasına,

4- Sanık Merdan Tuylıyev'in Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan sonuç olarak, 12 ay hapis ve TCK.nın 53/1-a,b,d,emaddesinde sayılan haklardan ve "c" fıkrasındaki haklardan TCK.nın 53/2. maddesive TCK.nın 53/1-c fıkrasındaki hakları kullanmaktan yasaklanmasına hükmedildiği,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,son ilan tarihindenitibarensanıklar tarafından 7 gün içindemahkememizeverilecekbir dilekçe ile veya zabıt katibineyapılacak,tutanağa geçirilecek, akabinde hakime tasdik ettirilecek bir beyan ile, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesinezdinde istinaf yasa başvurusu yoluaçıkolduğuİLAN OLUNUR.29/04/2024

#ilangovtr Basın No: ILN02032520