Yayınlanma: 11.02.2024 - 00:00

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: 2023/350

KARAR NO: 2023/653

Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan sanık OKAN DUMAN hakkındaaçılan kamu davasınınyapılan yargılaması sonunda verilen kararınsanığa ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Mahkememizin2023/350 Esas, 2023/653 Karar , 11/12/2023 tarihli karar ile Alive Hüsniye'denolma 24/09/1976 doğumlu(22525673620 T.C. Kimlik Numaralı) sanık OKAN DUMAN hakkında 5237 Sayılı TCK'nun 158/1-son ,62/1,52/2,52/4,53/1-2-3, maddesi uyarınca 3 YIL 4 AY HAPİS VE 4.160 TLADLİ PARA (ADLİ PARA CEZASININ ,8 EŞİT TAKSİT HALİNDE ÖDENMESİNE), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA;

Karar verilmiş olup tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilemediği anlaşılmakla;

1- 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29.Maddesi uyarınca hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ (50.000 Üstü) GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE.

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanık OKAN DUMAN 'atebliğ edilmiş sayılacağına .

7 GÜN İÇİNDE Mahkememize verilecek dilekçe ile veya mahkememiz zabıt katibine tutanakla tevsik olunacak veya Hakim tarafından onaylanacak beyanla, mahkememiz yargı sınırları dışında bulunanların ise en yakın Ağır Ceza Mahkemesine veya Ağır Ceza Teşkilatı olmaması halinde en yakın Asliye veya Sulh Ceza Mahkemesine dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunarak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinafisteminde bulunabileceği süresi içerisinde başvurulmaması halinde hükmün kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 09.02.2024

#ilangovtr Basın No: ILN01982365