T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 19 Kasım 2023

DOSYA NO: 2023/162 Esas

Kadına Karşı Tehdit, Basit Tehdit suçundan Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasında şikayetçi Tülin Danacıoğlu'nu tehdit ettiğinden bahisle TCK 106/1-2, 106/1-3.cümle, 53/1 maddesi uyarınca sanık Tarık Danacığolu hakkında kamu davası açılmıştır.

Atılı suça öngörülen yaptırım süresine göre basit yargılama usulü uygulanarak yargılama tamamlanacaktır.

Tüm aramalara rağmen bulunmadığından İbrahim kızı, 02/03/1983 doğumlu, şikayetçi Tülin Danacıoğlu'nun şikayet ve delillerini 15 gün içerisinde Mahkememize sunması yönündeki ihtarın ilanen tebliğine karar verilmiş olup, 1-Yukarıda yazılı ihtarın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLAN OLUNUR.16.11.2023

#ilangovtr Basın No: ILN01934387