Yayınlanma: 16.05.2024 - 00:00

T.C. KULU İCRA CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Esas: 2023/3 Esas

Müşteki BUKET HAMURCU ile sanık MEHMET ÇELİKKOL arasında mahkememizde görülenNafaka Hükümlerine Uymamak davasında tebligat yapılamayan Sanık 23366307224 TC Kimlik numaralı Mehmet Çelikkol'ailanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup;"Mahkememiz duruşma salonunda 27/06/2024 günü saat 14:00'da yapılacak olan duruşmaya gelmediğiniz takdirde CMK nun 195 ve İİK nun 349 maddelerine tevfikan gıyabınızda duruşma yapılacağı ihtar olunur." işbu ilanın yayımı tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02031505