T.C. KURŞUNLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 24 Ekim 2023

ESAS NO: 2022/125 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Çankırı İli, Kurşunlu İlçesi, Hocahasan Köyü

MEVKİİ: Kiren

PAFTA NO:

ADA NO: 111

PARSEL NO: 4

VASFI: Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 1.007,26 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI: GAZİ AĞAOĞLU, MEVLÜT AĞAOĞLU, RESUL AĞAOĞLU, SALİH AĞAOĞLU, MÜTEVEFFA HÜSEYİN AĞAOĞLU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/125 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01913380