T.C. MANAVGAT 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 12.06.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2022/1243 Esas

KARAR NO: 2023/527 Karar 07.06.2024

Mahkememizin 2022/1243 esas 2023/527 karar numaralı 10/02/2022 tarihli ilamı ile TCK'nun106/1, 125/2 del. 125/1 maddeleri gereğince sanık Gökhan YILMAZ hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilerek, karar tebliği için sanık (Abullah ve Fatma oğlu 15/09/1979 doğumlu) Gökhan YILMAZ'a tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,

İş bu ilan tarihinden itibaren 7 günlük süre içinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya zapta geçirilecek beyan ile Manavgat Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.05/06/2024

#ilangovtr Basın No: ILN02047017