T.C. MİLAS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 20 Ekim 2023

ESAS NO: 2022/401

Davacı Özlem Şahin tarafından davalılar Maliye Hazinesi, Milas Belediye Başkanlığı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına karşı açılan davada Muğla İli Milas İlçesi Dörttepe Mahallesinde, Üçpınar mevkinde solunda 277 ada 1 parsel, kuzeyinde, 280 ada 1 parselde bulanan Cami, sağında 280 ada 2 parsel ve güneyinde de yol geçen yaklaşık 443,69 m2 büyüklüğündeki taşınmazın davacı adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmektedir. Vasıfları ve yeri bildirilen dava konusu işbu taşınmaz ile ilgili olarak herhangi bir hak iddia edenlerin işbu ilan tarihinden itibaren üç ay içinde Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına başvurarak itiraz edilebileceği ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01912682