T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 20.09.2023 - 00:00

ESAS NO : 2023/499

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER: Muş / Hasköy

MEVKİİ: Karakütük Köyü

PAFTA NO:

ADA NO: 187

PARSEL NO: 14

VASFI:

YÜZÖLÇÜMÜ:

MALİKİN ADI VE SOYADI: HÜSEYİN ÖZDEMİR

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/499 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01893471