T.C. NAZİLLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 17 Kasım 2023

ESAS NO: 2021/623 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil )davası nedeniyle; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış ise de tebligatın iade döndüğü anlaşılmıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Dava dilekçesi ile;: Aydın İli, Sultanhisar İlçesi Rekmez Mah. Nysa Antik Kenti 1. Derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalan ve 3 pafta 1240 parselde (yeni 119 ada 18 parsel) yer alan taşınmaz bedelinin tespiti ile kamulaştırılan taşınmazın Hazine adına tescili talebidir.

"HMK 122.maddesine göre dava dilekçesine karşı cevap süresi 2 HAFTA olup, Duruşma Günü: 05/03/2024 günü saat: 14:55 'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz veya hazır bulunmamanız halinde yokluğunuzda yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğinizin" ihtar olunarak;

Davalı Huriye Küçükbaş 'ın tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden bu ilan metninin dava dilekçesi ve duruşmaya davet tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanentebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01932804