T.C. NEVŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 11 Kasım 2023

ESAS NO: 2022/273 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: NEVŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ

MEVKİİ: GÖRE ÇAYIRLIK MAHALLESİ/KÖYÜ

PAFTA NO:

ADA NO: 110

PARSEL NO: 117 (ifraz sonrası 137) parsel

VASFI:

YÜZÖLÇÜMÜ:

MALİKİN ADI VE SOYADI: ZEHRA AÇIKGÖZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/273 Esas sayısında dava açılmıştır.

Nevşehir ili Merkez İlçesi, Göre Çayırlık Mahallesi/Köyü 110 ada 117 (ifraz sonrası 137) parsel sayılı taşınmazın kamulaştırmabedelinin tespiti ile tescil davasında tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırmaişlemine karşı idari iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıdadava açabileceğiniz, açacağınız davada husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltmeniz bu süre içerisinde dava açtığınız ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızıbelgelendirimediğiniz takdirde kamulaştırmaişleminin kesinleşeceğive mahkemecetespit edilecek kamulaştırmabedeli üzerinde taşınmazmalın kamulaştırmayapan idare adına tescil edileceği mahkemecebelirlenecek olan kamulaştırma bedelinin Nevşehir VakıfBankasınaadınıza yatırılacağı konuya ve taşınmazmalın değerine tüm savunma ve delillerinizitebliğtarihindenitibaren 10 gün içerisinde mahkememizeyazılı olarak bildirmenizhususu tebliğ olunur. 28/02/2023

#ilangovtr Basın No: ILN01928917