Yayınlanma: 10.05.2024 - 00:00

T.C. NİKSAR ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/811

Basit Yaralama suçundan müşteki ÇİLEM MENEK hakkında mahkememize açılan kamu davası nedeniyle; Mahkememizce müşteki ÇİLEM MENEK ile ilgili hazırlanan 06/11/2023 tarihli tensip zaptına göre,Niksar Cumhuriyet Başsavcılığının Niksar Uzlaştırma Bürosu'nın 25/10/2023 tarih ve 2023/464 iddianamesi ile açılan dava mahkememize tevzi edilmekle; Sanığa isnat edilen edilen suçun 5271 sayılı CMK'nın 251.maddesinde düzenlenen basit yargılama usulü uygulanabilecek kapsamda bir suç olduğu ve 5271 sayılı CMK'nın 251/7 ve 8. fıkralarındaki engel durumların bulunmadığı anlaşılmakla 5271 sayılı CMK'nın 251/1 fıkrası gereğince takdiren basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verildi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

CMK 251 madde gereği basit yargılama usulünün uygulanmasına, 

1- Müşteki adına CMK 251. Maddesindeki yazılı "yokluğunda duruşma yapılmaksızın hüküm verileceği" hususu bildirilerek yazılı beyanlarını sunması için ihtarname gönderilmesine,

2- Sanıkadına CMK 251. Maddesindeki yazılı "yokluğunda duruşma yapılmaksızın hüküm verileceği" hususu bildirilerek yazılı beyanlarını sunması için ihtarname gönderilmesine, karar verilmiştir. Müştekinin bilinen yurt içi veya yurt dışı adresi bulunmadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu tensip zaptının 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra müştekiye kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde beyanda bulunmadığı takdirde yokluğunda karar verileceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02028899