T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 29.08.2023 - 00:00

ESAS NO: 2022/512 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Gaziantep İli, Karkamış İlçesi

MEVKİİ: Karşıyaka Mah.

ADA NO: 166

PARSEL NO: 198 ve 199

VASFI: Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 639,68 m²'lik alanda irtifak hakkı ve 93,89 m2'lik mülkiyethakkı olarak toplam 733,57 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: ABDULKADİR ÖZBERK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 26/06/2019 tarihli ve 1253 sayılı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/512 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 02/06/2023

#ilangovtr Basın No: ILN01880998