T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 27 Ekim 2023

ESAS NO: 2023/237 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Gaziantep İli, Nizip İlçesi

MEVKİİ: Toydemir Mah.

ADA NO: 143

PARSEL NO: 8

VASFI: Tarım arazisi

YÜZÖLÇÜMÜ: 2.607,00 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: BEDRİYE YILMAZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 28/11/2018 tarihli ve 8212-57/58 sayılı kamu yararı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/237 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/09/2023

#ilangovtr Basın No: ILN01913148