T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 27 Ekim 2023

ESAS NO: 2023/238 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Gaziantep İli, Nizip, İlçesi

MEVKİİ: Toydemir Mah.

ADA NO: 125

PARSEL NO: 2 - 3 - 4

VASFI: Tarım arazisi

YÜZÖLÇÜMÜ: 2.508,83 m² irtifak hakkı ve 16,56 m2'lik ve 13,38 m2'lik mülkiyet hakkı olmak üzere toplam 2.538,77 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI: Hacı Yılmaz

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 28/11/2018 tarihli ve 8212-57/58 sayılı kamu yararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/238 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 29/09/2023

#ilangovtr Basın No: ILN01913173