T.C. ÖDEMİŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 27 Ekim 2023

ESAS NO: 2021/287 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Kadastral Parselin İhyası) davası nedeniyle;

Davacı Esma Günel, İzmir İli, Ödemiş İlçesi,  Bıçakçı Mahallesi, Ovacık Mevkii, 158 ada, 45 parsel sayılı taşınmazın ekli krokide kırmızı renk A harfi ile yol olarak gösterilen tescil dışı bırakılan alanın kendi adına tapuya tesciline karar verilmesini talep etmiştir. 

Dava konusu taşınmaz ile ilgili herhangi bir hak iddia edenler var ise son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin yukarıda numarası yazılı dava dosyasına itiraz etmeleri Yasa gereğince kroki ile birlikte ilan olunur. 29/05/2023

Davacı Adı Soyadı: ESMA GÜNEL

Davalı Adı Soyadı: ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİYE HAZİNESİ

#ilangovtr Basın No: ILN01903474