T.C. ÖDEMİŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 06.09.2023 - 00:00

ESAS NO: 2023/457 Esas

Davacı Ödemiş Belediye Başkanlığı ile davalılar İnci Şimşek, Salih Zeki Şimşek, Hatice Meliha Barlas, Nurhan Kaptanoğlu, Levent Kaptanoğlu, Bülent Kaptanoğlu, Reis Burak Arslan, Ceren Arslan Taşkın, Türkan Kaptanoğlu, Emine Tijen Yıldız, Ali Tanju Kaptanoğlu, Figen Özkök arasında görülmekte olan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasına esas olmak üzere;

İzmir ili, Ödemiş ilçesi, Bengisu Mahallesi, 214 Ada, 19 parselde bulunan 207,50 m²lik taşınmazın Belediye hissesi dışında kalan 21.000/48.000 hissesinin kamulaştırma bedelinin tespiti ve Ödemiş Belediye Başkanlığı adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01886795