T.C. ORTACA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 08.05.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/996

Davalı: ORTACA MALİYE HAZİNESİNE İZAFETEN ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ

Davacı: ŞAKİR ÖZDEMİR- 22964472556

Muğla ili Ortaca ilçesi Kemaliye köyü 104 ada 8 parselsayılı taşınmazda hissesi bulunanAhmet Doğan: oğlunun mirasçılık belgesi istemi davasında;

Murisin TMK'nun 594. Maddesi gereğince mirasçılarının ilanın en son yapıldığı günden itibaren 1 yıl içinde Ortaca Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/996 Esas numaralı dosyasına müracaat etmeleri, aksi halde mirasçılarının tespit edilemediğinden mirasının hazineye devrolacağı, mirasçılık sıfatının zamanında bildirilmediği takdirde, mirasçılara ve terekeye yönelik takibata girişemeyecekleri ilanen duyurulur. 05/03/2024

#ilangovtr Basın No: ILN02027744