T.C. OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 05.06.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/106 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Osmaniye İliMerkez İlçesi Yaverpaşa Mahallesi 2360 ada 1-2 parsel, 2364 ada 1-2-3-4-5-6-8-9 parsel, 2365 ada 1 parsel, 2366 ada 1-2-3-4 parsel, 2372 ada 1-2-4-5-6-7-8 parsel, 2373 ada 1-2 parsel, 2374 ada 1-2-3parsel

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Yukarıda malikleri bulunduğu yer tapu kayıtları ile ilgili bilgileri ve niteliği yazılı gayrimenkulün , davacı TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI tarafından Kamulaştırma Kararı gereğince TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI lehine kamulaştırılmasına kararı verildiği, taşınmazda bulunan ve anlaşma sağlanamayan taşınmazın maliklerinin mülkiyet irtifak hakkı hususunda isabet eden kısmının kamulaştırılması amacıylaTOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI'nın Kamulaştırma Kararı gereğince, isabet eden taşınmazınTOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI adına kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıdan iptal ve maddi hatalara karşı da Adli Yargıda düzeltim davası açılabileceği, açılacak davada husumetin TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI'na yönetilmesi gerektiği, 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açmaz ve açtıkları davada yürütmenin durdurulması kararı alınarak belgelendirilmez ise, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Osmaniye Vakıflar BankasıŞubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmek gerektiği 2942 sayılı yasanın 10. maddesi uyarınca İLAN olunur. (Tebliğ tarihi gazete yayım tarihidir.) 30/05/2024

#ilangovtr Basın No: ILN02043383