T.C. SAKARYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 13 Kasım 2023

Sayı: 2023/480 Esas

MALİYE HAZİNESİ ile HÜSEYİN; Hüseyin oğlu arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle Davacı vekili, Sakarya 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 17/04/2012 tarih ve 2012/354 Esas 2012/407 Karar sayılı kararı ile kendilerine Sakarya Defterdarı Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürünün kayyım olarak atandığını, Sakarya ili, Erenler ilçesi, Erenler mahallesi 1306 ada 1 parsel sayılı taşınmazın hissedarı Hüseyin: Hüseyin oğlunun M.K.'nun 33.maddesi gereğince gaipliğine karar verilmesini, taşınmazın ortaklığının satış yoluyla giderilmesi için Sakarya 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 04/09/2012 tarih ve 2012/331 E 2012/862 K sayılı dava sonucu satışı yapılmış olup, kayyım karar tarihi üzerinden 10 yıl geçmesi nedeniyle 4721 Sayılı TMK'nun 588.md gereğince söz konusu taşınmazın satış bedeli T.Vakıflar Bankası TAO Yenikent Sakarya Şubesinde TR270001500158018022845254 İBAN nolu vadeli hesaba yatırılan ve 20/10/2023 vade tarihi itibariyle biriken kayyımca yönetilen 20.641,80TL'nin Hazineye intikaline karar verilmesini talep ve dava etmekle; Hüseyin: Hüseyin oğlu hakkında bilgisi olan kimselerin ilanın yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde mahkememizin 2023/480 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01929850