T.C. SAKARYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 21 Ekim 2023

Sayı: 2023/420 Esas Konu: Gaiplik İlanı

Davacı MALİYE HAZİNESİ vekili dava dilekçesinde; tapu kayıtlarında Sakarya ili, Serdivan İlçesi, Adalıyazlık Mahallesi 175 ada 10 parselde (imar uygulaması sonucu 209 ada 10 parsel olarak kayıtlı iken yeni imar uygulaması sonucu 1836 ada 2 parsele dönüşen) kayıtlı taşınmazın(64,00 m2) 1/16 hisse maliki olarak gözüken ve yine 1435 ada 1 parselde (İmar uygulaması sonucu 1836 ada 2 parsele dönüşen ) kayıtlı taşınmazın 27,72 hisse maliki olarak gözükenAli Kızı Saadet'in gaipliğinekarar verilmesinitalep etmiştir. İş bu ilan tarihinden itibaren 6 AY İÇİNDE gaibin adresininbildirilmediği gibi tanıyanlarca gaibin adresi veya kendisinin tespitineyarayan bilgiler verilmediği ve gaip kişinin Hakimliğimizemüracaat etmediği takdirde Ali kızı Saadet'in GAİPLİĞİNE KARAR VERİLECEĞİ tüm ilgili kişilere ilanen tebliğ olunur. 13/10/2023

#ilangovtr Basın No: ILN01913815