T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 25.09.2023 - 00:00

ESAS NO: 2023/762 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Samsun İli, Canik ilçesi, Yeni Mahalle Mahallesi.

ADA NO: 1191

PARSEL NO: 26

VASFI: Bina

MALİKİN ADI VE SOYADI: Ahmet Ünlü

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Samsun İli, Canik ilçesi, Yeni Mahalle Mahallesi . 1191 Ada 26 No'lu parselde davalının hisse sahibi olduğu, taşınmaz hissesinin Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin15/09/2022 gün ve 1339 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 22/06/2023 tarih, 2023/762 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01896061