T.C. SARAY (TEKİRDAĞ) İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 02.06.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2023/168 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/168 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

SATIŞA KONU TAŞINMAZ KAYDI

Tekirdağ İl, Saray İlçe, BÜYÜKYONCALI BOZOBA Mahalle/Köy, 2134 Ada, 34 Parselde kayıtlı tarla niteliğinde taşınmazın ayrıntılı bilgisi e-ilanyazılıdır. (esatis.uyap.gov.tr)

Adresi: Tekirdağ/SarayBüyükyoncalı Bozoba Mahallesi Çerenler Bayırı Mevkii 2134 Ada 34 Parsel

Yüzölçümü: 4.608,33 m2 - İmar Durumu : E- ilanda ve bilirkişi raporunda yazıldığı gibidir.

Kıymeti: 4.129.063,68 TL - KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri:

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/07/2024 - 12:00

Bitiş Tarih ve Saati: 17/07/2024 - 12:00

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 06/08/2024 - 12:00

Bitiş Tarih ve Saati: 13/08/2024 - 12:00

09/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No: ILN02040402