T.C. SEFERİHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 23 Ekim 2023

ESAS NO: 2022/469 Esas

Davacı Hüseyin KURAL'ın İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Kavakdere Mahallesi, 144 Ada, 2 Parselin (Eski 130 Parsel) güney ve batısında kalan 15.855,00 m² yüzölçümlü taşınmazın tapuda kayıtlı olmadığını, bu taşınmazın yaklaşık 40-50 yıldır malik sıfatıyla Hüseyin KURAL tarafından kullanımında olduğunu, Seferihisar Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 1998/48 Esas, 1998/111 sayılı ilamıyla dava konusu tescili talep edilen yerin Kavakdere Çayı'nın aktif çay yatağı olduğundan, çay yatakları devletin hüküm ve tasarrufu altında olan yerlerden olup zilyetlikle iktisabı mümkün olmadığından subut bulunmayan davanın reddine karar verilmiş, mahkeme kararından önce başlayan zilyetliği mahkeme kararının kesinleşmesinden sonra aradan geçen 24 yıl boyunca kesintisiz devam ettiği ve bilfiil zilyet olmuş ve burayı ekip biçmek suretiyle taşınmazdan yararlandığını iddia ettiği, taşınmazın Harita Kadastro Mühendisi Bilirkişi Ziya GÜNEY'in 19/07/2023 tarihi tarihli ilan ekindeki krokili raporunda "A" harfiyle gösterilen 15.855,00 m² miktarındaki taşınmazın Hüseyin KURAL tarafından tapusuz taşınmaz tescili talep edildiğinden; dava konusu taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2022/469 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri aksi halde davacı Hüseyin KURAL adına tapuya tescil kararı verileceği ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın No: ILN01913646