T.C. SEFERİHİSAR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

Yayınlanma: 18 Kasım 2023

T.C. SEFERİHİSAR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

2023/7 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yaptırılan bilirkişi incelemesinde: "Satışa konu İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Turabiye Mahallesi, Çeşmederesi Mevkii, 3794 ada, 141 parsel sayılı, 13.262,73 m2 yüz ölçümlü, "Zeytinlik" nitelikli taşınmaz, geometrik olarak amorf; topoğrafik olarak ~%15-20 eğimli, engebeli arazi yapısında olup, sığ profilli, killi bünyeye sahip, zemini taşlı ve kısmen kayalık olup, üzerinde maki bitki örtüsü, çam ağaçları, delice ve aşılı zeytin ağaçları bulunmaktadır. Parselin, resmi imar yoluna cephesi bulunmamakta olup, güneybatı yönündeki kadastral yola ~140m cephesi bulunmaktadır. Taşınmazın çevre sınırlarını belirleyici herhangi bir işaret ve belirteç bulunmamaktadır.

Taşınmazın bulunduğu bölge tarım amaçlı gelişim göstermiş olup, bölgede genellikle narenciye/zeytin bahçeleri, ormanlık alanlar, ağıllar ve tarımsal amaçlı yapılar bulunmaktadır. Bölgeye özel araçla ulaşım sağlanabilmektedir. Konu taşınmaz Eğridere Caddesine 1,2km, Seferihisar Barajına 1,6km, İlçe Merkezine 2,5km kuş uçuşu mesafede yer almaktadır." denilmektedir.

Adresi : Turabiye Mahallesi, 3794 Ada, 141 Parsel Seferihisar / İZMİR

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planı dışında, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında Doğal Ağaçlık Karakteri Korunacak Alanda kalmaktadır.

Kıymeti : 2.100.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/12/2023 - 10:50 / Bitiş Tarih ve Saati : 27/12/2023 - 10:50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2024 - 10:50 / Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2024 - 10:50

15/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No: ILN01933631